Sosyal medya yasası kabul edildi, peki önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor?

Sosyal medya yasasında yapılan düzenlemeler TBMM tarafından kabul edildi. 10 madde “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında yürürlüğe girdi.

Yasa, internet kullanıcılarının kişisel uygulamalarda karşılaştığı zorlukların veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için sosyal ağ sağlayıcılarıyla iletişim kurmayı amaçlıyor.

Yasa, internetteki yayınları düzenlemek ve bu yayınlar aracılığıyla işlenen suçlarla mücadele etmek için sosyal ağ sağlayıcısı adı verilen yeni bir tanım getirdi. Bu durumda, kullanıcıların metin, resim, ses ve konum gibi içerikleri oluşturmasını, görüntülemesini veya paylaşmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağ sağlayıcıları olarak tanımlanıyor.

 

Caydırıcılığı sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmeyen sağlayıcılar, idari para cezasına tabi olacak. Bu durumda, yer sağlayıcılık bildirmeyen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen sağlayıcılara verilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

 

  • Kişilik Hakları İçin Etkin Koruma

Kişisel hakların ihlali durumunda, içerik “İnternette Yayıncılıkla İlgili Düzenlemeler ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu” hükümlerine göre silinebilir. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

  • Yürürlük Tarihi: 1 Ekim 2020

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde paylaşılacak. Teklif kabul edildikten sonra, bu ilgili yönetmeliklerin geçerlilik tarihi 1 Ekim 2020 olarak değiştirildi.

BTK, temsilci belirleme ve raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına bildirimde bulunacak. Bu bildiriminden itibaren yükümlülükler 30 gün içinde yerine getirilmezse, BTK başkanı sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası uygulayacak. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün hala yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.

  • Reklam Yasağı ve İnternet Bant Genişliğinin Daraltılması

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

  • 48 Saat İçinde Cevap Zorunluluğu

Sosyal ağ sağlayıcı, içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesini gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecek. Sosyal ağ sağlayıcıya içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başvurusuna 48 saat içinde cevap vermemesi durumunda 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

  • Sosyal Ağ Sağlayıcılara 3 Aylık Süre

Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacak.

Bu düzenlemenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükleri ortadan kalkmayacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak. Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi başvurusu uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılının haziran ayında BTK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak.

Arkadaşlarınla Paylaş!
Menü